Zgłoszenia wniosku BPS Visa Credit

  • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  • Pierwszy rok za darmo
  • Brak korzyści handlowych

Wymagania  co najmniej 18 lat,

BPS Visa Credit

- Brak opłat za kartę przy aktywnym jej użytkowaniu,
- Plan ratalny: możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
- Możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
- Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
- Możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13. roku życia,
- Bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty,
- Transakcje bezgotówkowe w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat,
- Możliwość dokonywania transakcji w internecie.

Typ kartyVISA
Oprocentowanie10%
Efektywna stopa procentowa0%*
Okres bezodsetkowyDo 51 dni
Limit kredytowy20 000 zł
Opłata roczna 54 zł
Prowizja za używanie bankomatów za granicą3%, minimum 5 zł
Prowizja za używanie bankomatów w Polsce3%, minimum 5 zł
Prowizja za zakupy za granicą3%
opłata administracyjna0 zł

*Opis zainteresowania

TODO

Korzyści handlowe

Nie

Świadczenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
-Ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
-Ubezpieczenie zakupionego towaru
Ubezpieczenie mienia

Zalety podczas podróży

Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez dodatkowych opłat.


Bank BPS

więcej niż Bank BPS